Det er naturligt at prøve at hjælpe

Som forælder er man naturligt optaget af at hjælpe sit barn med at undgå problemer i livet. Derfor vil man gerne tale med barnet om mulige trusler. Det gælder også pengespil. Den unge kan let opleve voksnes bekymring, som en uvelkommen indblanding, og modsat forældrene kan de opfatte pengespil som helt uskyldig underholdning, eller noget de kan tjene nemme penge på.

Typiske reaktioner når du tager snakken

Her er en tjekliste med typiske tegn på problemer med pengespil. Tjeklisten kan bruges som inspiration, når du skal tale med dit barn. Vær opmærksom på, at tjeklisten ikke kan fastslå pengespilsproblemer, og at flere af de typiske tegn også kan skyldes andre problemer med dit barns trivsel end pengespil.

Den unge kan f.eks. reagerer ved at:
1. trække sig fra samtalen.
2. normalisere sin spilleadfærd ved at sammenligne med andre unge.
3. bagatellisere problemet og sige, at de har 100% kontrol.
4. opleve voksnes bekymring, som en anklage eller et angreb.
5. skabe konflikt, hvis den unge opfatter spillet anderledes end den voksne.
6. reagere med modstand, irritation, afvisning eller tavshed.

For forældres vedkommende kan disse reaktioner medføre to meget forskellige mønstre, der begge kan blive en forhindring for en videre dialog:

Man reagerer med at skrue op for spørgsmålene, kontrollen og giver syrlige stikpiller, fordi man bliver vred og frustreret. Konsekvensen er oftest, at den unge tager mere afstand, forsøger at skjule sit spil endnu mere og begynder at lyve. 

Omvendt kan man også, som forælder, blive undvigende for at undgå konflikt og håbe, at tingene løser sig selv. Man hjælper måske med at betale regninger og lån. Den unge vil her mangle vigtig feedback fra dig og risikerer at fortsætte sit spil, da de negative konsekvenser ved spillet fjernes af bekymrede forældre – i et forsøg på at hjælpe.

Samtalen kan let skabe konflikt, men den kan også forebygge et alvorligt spilleproblem

Hvad er ludomani?

Overgangen fra normal gambling til ludomani sker sjældent fra den ene dag til den anden

Facts om

gambling

Gambling kan være mange forskellige ting. Alle former for gambling har tre ting til fælles