Hvad kan man gøre som forælder?

Det kan være udfordrende at kommunikere omkring pengespilsproblemer. Den unge lukker let af, når du vil snakke om din bekymring. Hvordan kan man gribe det an?

Gode råd og principper

Kommunikation

Følelser

Økonomi

Hvorfor er der en aldersgrænse på pengespil?

Man ved fra forskning, at der er en sammenhæng mellem tidlig debut med pengespil og udvikling af spilleproblemer, og at børn og unge er særligt sårbare. Det kan vi genkende hos Forskningsklinikken for Ludomani, hvor vi oplever følgende problemer hos børn og unge i relation til pengespil:

 • Stor følsomhed overfor gevinster – Gevinster giver både et overdrevet kick og en overdrevet selvtillid i relation til pengespil.
 • Høj grad af impulsivitet – Man handler i nuet og tænker ikke konsekvenserne igennem.
 • Manglende modenhed – Man overdriver egne evner og kan ikke gennemskue spillenes grundlæggende opbygning.
 • Pengespil som social aktivitet – Pengespil fylder nogen steder meget i det sociale fællesskab, især blandt drengene. Enten er man med, eller også er man udenfor.
 

Hvordan håndhæver man aldersgrænsen for sit barn?

Som forældre til børn under 18 har man et stort medansvar for, at de ikke spiller pengespil og dermed får en alt for tidlig debut, der udsætter dem for unødig risiko. Her er fire gode råd til, der kan hjælpe med håndhævelsen af aldersgrænsen:

 • Tal med dit barn om pengespil. Det er en svær balancegang at være åben, nysgerrig, tillidsvækkende og samtidig være helt klar på, at børn under 18 ikke må spille. Men det vigtigste er, at man forsøger.
 • Gå foran, som et godt eksempel. Hvis du selv spiller pengespil, så lad være med at inddrage dit barn i det. Det er en ren voksenaktivitet.
 • Følg med i dit barns økonomi. Som forældre har man et ansvar for, hvad de bruger deres penge på.
 • Reager og sæt grænser, hvis du opdager, at dit barn spiller om penge. Hvis det sker i et socialt fællesskab med andre børn, så involver deres forældre og skolen.

"Forældre har en tendens til tunnelsyn, når der er et spilleproblem. Mange glemmer at spørge; "Hvordan går det i skolen, og hvordan har du det egentligt?", og det skaber stor afstand".

 Thomas Marcussen, klinikleder og psykolog

Lad dit barn mærke de økonomiske konsekvenser

Når børn og unge mærker, at pengespil har økonomiske konsekvenser, kan de blive mere motiverede for at begrænse deres spil. Desværre kommer mange forældre af misforstået omsorg til at afbøde konsekvenserne, så den unge får sværere ved at lære af sine erfaringer, erkende alvoren og få lyst til at ændre sin spilleadfærd.

Her er nogle eksempler:

 • Man betaler fortsat for sit barns tøj og skruer endda op for bidraget, fordi man synes, at det er synd, at den unge mangler penge og ikke kan bidrage selv.
 • Man betaler for sociale aktiviteter i weekenderne, udflugter med sportsklubben eller måske endda for skituren, som længe har været planlagt, fordi man ikke vil have, at den unge er udenfor.
 • Hvis den unge har lånt penge, slår man en streg over gælden og undlader en afdragsordning.

Der er intet forkert i at hjælpe sit barn, og eksemplerne kan også være gode løsninger, alt efter konteksten. Men overvej altid, om du beskytter dit barn for meget, hvis det har spilleproblemer, og om du giver den bedste hjælp på lang sigt.

Et godt råd: Hvis du vælger at hjælpe dit barn økonomisk pga. spilleproblemer, så opstil nogle klare betingelser, der er med til at sikre, at pengene ikke bliver brugt på spil. Det kan f.eks. være at få lov til at følge med på barnets bankkonto i en periode eller krav om at se kvitteringer for aftalte køb.

Hvad er ludomani?

Overgangen fra normal gambling til ludomani sker sjældent fra den ene dag til den anden

Facts om

gambling

Gambling kan være mange forskellige ting. Alle former for gambling har tre ting til fælles